جواهری غدیر (وفابخش)

امیر آباد شمالی

جواهری غدیر (وفابخش)
  • گردنبدهای سه تایی

    گردنبدهای سه تایی

    طلا یکی از فلزات عایق گرما است و هیچ گرمایی از گوش به لوله ترمومتر منتقل نمی شود. بنابراین طلا اولین انتخاب برای گرفتن دمای بدن به خصوص در مورد نوزادان و بیماران بیهوش می باشد.