جواهری غدیر (وفابخش)

امیر آباد شمالی

جواهری غدیر (وفابخش)
  • انواع انگشتر های ظریف

    انواع انگشتر های ظریف

    تراشه سیلیکاتی با ورقه طلا پوشیده شده است. دارو زمانی که قطعه الکتریکی کوچک بین پوشش طلا و الکترود طلا فعال می شود، آزاد می شود.